رفتن به محتوای اصلی
x

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی اصفهان دارای یک فضای کار اشتراکی به منظور خدمات رسانی بهتر به تیم‌های دانشجویی که دارای ایده هستند می‌باشد. به تیم‌های دانشجویی پس از ارائه ایده و در صورت پذیرفته شدن ایده، یک میز در فضای کار اشتراکی داده مي‌شود.

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی اصفهان یکی از مراکز کلیدی، پویا و حامی ایده های جدید دانشجویان است که در راستای ارتقاء سطح فن آفرینی و اقتصاد دانش بنیان گام برمی‌دارد.

اشتراک در

تحت نظارت وف ایرانی