نشست چشم انداز کسب و کار ایرانیان با نگاهی به اقتصاد کلان