مهم فوری: مراجعه فوری به مرکز کارآفرینی دانشگاه جهت دریافت گواهی شرکت در کارگاه

به اطلاع دانشجویان محترمی که در کارگاههای مرکز کارآفرینی شرکت نموده اند ، می رساند  هرچه سریعتر به مرکز کارآفرینی واقع در ساختمان پژهشگاه - جنب مرکز کارآفرینی طبقه دوم اتاق 208 مراجعه و مدرک خود را دریافت نمایند. شماره تماس جهت هماهنگی حضور 33912756

کارگاههای مذکور:

1- برند سازی مورخ 94/2/29

2-از ایده تا بازار مورخ 94/7/23

3- دوره جامع کارآفرینی و مهارت های کسب و کار  ( 2 جلسه) 94/7/27

4- تدوین مدل کسب و کار  مورخ 94/8/20

این خبر شامل حال  کارگاههایی که در سال 1393 برگزار شده و دانشجویانی که گواهی خود را دریافت ننموده اند ، هم می شود.

با تشکر- مرکز کارآفرینی دانشگاه