قابل توجه دانشجویان گرامی: بازدید از مراکز رشد شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان - ظرفیت محدود

مدیریت نوآوری و تجاری سازی فن آوری دانشگاه جهت آشنا شدن شما دانشجویان گرامی با شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان ، برنامه بازدید از این شهرک را فراهم نموده است.

زمان : دوشنبه 94/9/23 از ساعت 10 صبح الی 12.

زمان حرکت اتوبوس: 9:45 دقیقه صبح از مقابل یادمان شهدا روبروی بانک ملی ایران

لطفا جهت ثبت نام به سایت مرکز کارآفرینی https://karafarini.iut.ac.ir  قسمت دوره های آموزشی مراجعه نمایید .

شماره تلفن تماس برای کسب اطلاعات بیشتر 33912756 - مرکز کارآفرینی دانشگاه