فوری : تکمیل ظرفیت ثبت نام کارگاه های مهارت آموزی کارآفرینی/فایل ثبت نام بسته شد

با توجه به استقبال زیاد دانشجویان عزیز و ثبت نام بیش از ظرفیت پیش بینی شده با عرض پوزش به اطلاع می رساند فایل ثبت نام زودتر از موعد بسته شد. ان شاا...این دوره ها مجدد در ترمهای آتی تکرار خواهد شد و در خدمت همه داوطلبین شرکت در فعالیت های مرکز کارآفرینی دانشگاه هستیم. 

مرکز کارآفرینی دانشگاه