فرم جمع آوری اطلاعات دانشجویان جدید الورود

ضمن تبریک حضورشما در دانشگاه صنعتی اصفهان به اطلاع می رساند، مرکز کارآفرینی دانشگاه در نظر دارد به منظور آشنایی با مفاهیم نو آوری، ایده پردازی، خلاقیت و بطور کلی کارآفرینی و فن آفرینی برنامه هایی را از اولین ترم ورود شما عزیزان به این دانشگاه تنظیم نماید. این برنامه آغازی است برای شکوفا شدن توانمندی عزیزانی که می خواهند با همت بلند خود آموزه های علمی را به ارزش افزوده (خدمات یا محصول) تبدیل نموده و در جهت پاسخگویی به مطالبات رهبر معظم انقلاب مبنی بر راه اندازی شرکت های دانش بنیان گام بردارند.

بخش اول این برنامه ها عبارتند از : آشنایی اولیه با مفهوم کارآفرینی ، ارائه داستان موفقیت توسط کارآفرینانی که سالهای قبل دانشجوی همین دانشگاه بوده اند، معرفی خدمات مرکز کارآفرینی به دانشجویان، آشنایی با فرایند شکل گیری شرکت های دانش بنیان و حمایت های دولت از این شرکت ها و بازدید از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان که حدود 300 شرکت دانش بنیان در آن مستقر هستند.

خواهشمند است برای تدوین هر چه بهتر برنامه های پیش بینی شده پس از دریافت برنامه کلاسی خود فرم زیر را تکمیل و به مرکز کارآفرینی دانشگاه واقع درکتابخانه مرکزی و یا دفاترآموزش دانشکده خود تحویل فرمائید

فرم اعلام زمان هاي آزاد.pdf