دومین دوره مسابقات ملی دانشجویی نوآوران انرژی و محیط زیست با عنوان مسابقه آپ های سبز بهینه سازی انرژی

برگزاری دومین دوره مسابقات ملی دانشجویی نوآوران انرژی و محیط زیست با عنوان مسابقه آپ های سبز بهینه سازی انرژی

توسط ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری

و از طریق مرکز نوآوری وتوسعه فن آوری بهینه سازی انرژی و محیط زیست

محورهای موضوعی این مسابقه :

-صرفه جویی انرژی

-صرفه جویی آب

-صرفه جویی آب و انرژی

-انرژی های تجدید پذیر

-خانه های هوشمند با محوریت انرژی و محیط زیست

- شهر هوشمند بامحوریت انرژی و محیط زیست

-کنترل ترافیک

-فن آوری های جدید با در نظر گرفتن شاخص های انرژی و محیط زیست

- آلودگی محیط زیست و ....

اطلاعیه های مربوط به برگزاری این رویداد در آدرس سایت که ذکر شده است موجود می باشد.

شماره تلفن تماس جهت دریافت اطلاعات بیشتر 90-66085180 -021

داخلی 416 می باشد.