دوره جامع کارآفرینی و مهارت های کسب و کار

 برگزاری دوره جامع کارآفرینی و مهارت های کسب و کار زیر تظر مدیریت تجاری سازی و نوآوری فن آوری دانشگاه صنعنی اصفهان - مدرس جناب آقای دکتر خسروی - زمان سه شنبه 94/7/28 و 94/8/5 از ساعت 2 الی 6 بعد از ظهر - مکان : سالن جلسات مدیریت نوآوری  تجاری سازی طبقه چهارم ساختمان پژوهشگاه  جنب بانک ملی ایران . ظرفیت کلاس محدود و اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کرده باشند. جهت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره داخلی 2756 مرکز کارآفرینی دانشگاه تماس حاصل فرمایید.