درباره مرکز

مقدمه:

     يكي از مؤلفه‌هاي مهم و اصلي كشورهاي در حال توسعه و بطور خاص كشور ما حركت از اقتصاد مبتني بر منابع زيرزميني به سمت اقتصاد دانش بنيان، با مؤلفه كارآفريني و كارآفرينان است. معمولاً منشا تحولات بزرگ در توسعه اقتصاد دانش بنيان، توسعه كارآفريني و وجود افراد خلاق، نوآور و مبتكر در عرصه اقتصادي كشورهاست. در اين حركت بنيادي در دنيا دانشگاهها نقش ويژه‌اي ايفا نموده‌اند. در كشور ما نيز با هدف توسعه كارآفريني و شناسائي و حمايت از نيروي خلاق و كارآفرين، مراكزآفريني شكل گرفت. مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي اصفهان با هدف توسعه كارآفريني و تلاش در جهت حركت به سوي دانشگاه كارآفرين كار خود را آغاز و در اين راستا به فعاليت خود مشغول است. از آنجا كه ادامه فعاليت هر سازمان يا نهاد نيازمند برنامه‌ريزي و تدوين چشم‌انداز، برنامه كوتاه مدت و بلند مدت است، مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي اصفهان اهداف و برنامه‌هاي خود را در قالب مجموعه‌اي تدوين نموده است. در اين مجموعه تلاش شده است برنامه‌ها و سياستهاي آموزشي، پژوهشي و ترويجي مركز بيان گردد.

چشم انداز (آرمان) مركز :

مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي اصفهان مصمم است با برخورداري از تجربه و توان علمي اعضاء هيأت علمي و پتانسيل دانشجوئي، ساختار منعطف و فناوري كارآمد، يكي از مراكز سرآمد در منطقه در زمينه آموزش، ترويج و مشاوره كارآفريني باشد، به گونه‌اي كه دانش آموختگان دانشگاه صنعتي اصفهان كارآفرين بوده و در جهت توسعه فن‌آفريني و اقتصاد دانش بنيان گام برداند.

ارزش‌هاي بنيادي مركز:

مركز كارآفريني همواره ارزش‌هاي بنيادي زير را سرلوحه كار خود قرار مي‌دهد:

 • ايده پردازي عملگرا
 • ارزش افزايي
 • خلاقيت
 • مشاركت گرايي
 • كار بين رشته‌اي
 • پشتكاركاري
 • رقابت پذيري

رسالت (مأموريت):

مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي اصفهان به منظور انجام مأموريت‌هاي زير ايجاد شده است

 • تلاش در جهت دهي دانشگاه به پرورش دانش آموختگاني، خلاق، نوآور، پايبند به اصول اخلاقي و پذيراي مسئوليت اجتماعي جهت ايجاد و راه‌اندازي كسب و كار، تحصيل درآمد و سرمايه گذاري توسعه كسب و كار
 • ترويج و اشاعه تفكر و روحيه كارآفريني در بين جامعه دانشگاهيان ( اساتيد، دانشجويان، مديران، مشاوران، كارشناسان، و كاركنان واحدهاي دانشگاهي)
 • انجام تعاملات محيطي با ساير مراكز، مؤسسات تحقيقاتي، دانشگاه‌ها، دستگاه‌ها، نهادها، بنگاه‌ها و سازمانهاي كارآفرين در سطح ملي و فرا ملي در جهت ترويج كارآفريني
 • انجام مشاوره‌هاي راهبردي مديريتي در زمينه‌ ايجاد كسب و كار جديد، توسعه كسب و كارهاي كوچك در سطح دانشگاه

هدفهاي بلند مدت مركز كارآفريني:

 1. تلاش در ترويج كارآفريني به عنوان يك فلسفه زندگي در دانشگاه، دانشجويان، اساتيد در مدت ده‌سال آينده
 2. تلاش در توانمند سازي دانشجويان دانشگاه از طريق ايجاد انگيزه، ارتقاء دانش، مهارت‌ها و نگرش‌هاي كارآفرينانه
 3. مشاوره امور كارآفريني در قلمرو دانشگاه
 4. ترويج و گسترش فرهنگ، دانش و مهارت كارآفريني
 5. تلاش در تغيير و بازآفريني در ابعاد و اركان دانشگاه شامل: ساختارها، فرآيندها، فرهنگ، فناوري و ....
 6. تلاش در نهادينه سازي روح و تفكر كارآفريني در ابعاد مختلف پژوهشي، آموزشي، فرهنگي، دانشگاه از طريق شناخت مؤلفه‌هاي دانشگاه كارآفرين در هر كدام از ابعاد مختلف

هدف‌هاي فرعي مركز كارآفريني:

 1. عرضه خدمات كارآفريني به اساتيد، دانشجويان، مديران،كاركنان و نهادهاي مرتبط با مركز كارآفريني
 2. معرفي كارآفرينان برتر به دانشگاهيان
 3. برگزاري جشنواره، نمايشگاه، مسابقه، سمپوزيوم  و سمينار كارآفريني ( دانشگاهي، منطقه‌اي)
 4. ارائه خدمات مشاوره كارآفريني به اشخاص حقيقي و حقوقي
 5. هماهنگي و همكاري با پارك علمي- فناوري، مركز رشد و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه به منظور تكميل فرآيند كارآفريني دانشگاهي و حمايت از اعضاي كارآفريني دانشگاه
 6. فراهم نمودن ارتباط بين تيم‌هاي كارآفرين دانشگاهي و بنگاههاي فناور دانش بنيان جهت ايجاد انگيزه‌هاي لازم فن‌آفريني در دانشگاهيان

نقاط قوت مركز كارآفريني دانشگاه براي دستيابي به هدفهاي بلند مدت:

 1. حسن‌ظن و همكاري هيات رئيسه دانشگاه با مركز كارآفريني و پشتيباني لازم در اجراي امور
 2.  توان برقراري ارتباط مطلوب با بخشهاي مختلف دانشگاه توسط مديريت مركز
 3. در اختيار داشتن رسانه‌هاي ارتباطي (نشريه، سايت) براي جذب و آشناسازي دانشجويان با مركز كارآفريني
 4. برخورداري از بودجه دولتي جهت انجام امور
 5. وجود نگرش مثبت و استراتژيك مديريت مركز نسبت به برنامه‌هاي نوآوري و تفويض اختيار
 6. در اختيار داشتن امكانات و تجهيزات مناسب براي انجام امور (نظير كامپيوتر....)
 7. وجود شوراي كارآفريني دانشگاه و همكاري آن در سياستگزاري برنامه‌هاي اجرائي مركز
 8. همكاري اعضاء هيئت علمي آشنا با كارآفريني با مركز

نقاط ضعف مركز كارآفريني دانشگاه براي دستيابي به هدف‌هاي بلند مدت:

 1. كمبود منابع مالي براي اجراي امور جاري مركز ( آموزشي و پژوهشي و ترويجي) و برنامه‌هاي توسعه كارآفريني
 2. كمبود نيروي انساني در زمينه كاري
 3. كمبود اعضاي هيات علمي متخصص در زمينه كارآفريني در مركز

فرصت‌هاي مركز كارآفريني دانشگاه براي دستيابي به هدف‌هاي بلند مدت:

 1. امكان بهره‌برداري از جايگاه و تأثير گذاري دانشگاه صنعتي اصفهان به عنوان يك دانشگاه برتر در منطقه و كشور
 2. حمايت موثر مديريت عالي دانشگاه از فعاليت‌هاي مركز كارآفريني
 3. امكان استفاده مركز از امكانات سخت افزاري  نرم افزاري دانشگاه
 4. حمايت دولت از فعاليت‌هاي كارآفريني و توسعه آن
 5. وجود شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان در جوار دانشگاه و استفاده از امكانات آن
 6. وجود فضاي مناسب جهت فعاليت‌هاي كارآفرينانه در سطح دستگاه‌هاي دولتي
 7. بالا بودن نرخ بيكاري در سطح كشور
 8. وجود استعدادهاي نهفته بسيار در دانشجويان براي توسعه كارآفريني در دانشگاه
 9. تمايل دانشگاه‌هاي خارجي جهت همكاري با دانشگاه‌هاي كشور

10- نياز جامعه و استقبال صاحبان كسب و كار از كارآفريني به دليل نياز به دستيابي به مزيت رقابتي

11- وجود فرصت‌هاي پنهان كارآفريني در جامعه

تهديدهاي مركز كارآفريني دانشگاه براي دستيابي به هدف‌هاي بلند مدت:

 1. نبود فضاي مناسب توسعه كارآفريني در كشور
 2. وجود تشريفات زايد و دست و پاگير اداري در دانشگاه
 3. مقاومت اساتيد با سابقه و برجسته علمي دانشگاه در برابر توسعه كارآفريني و پافشاري با پارادايم دانشگاه آموزش گرا و پژوهش محور
 4. بي‌توجهي به نيازهاي جامعه و عدم پويايي دانشگاه ( عدم وجود يك نظام براي تدوين سياست‌هاي دانشگاهي بر اساس آن نيازها)
 5. عدم آشنايي اعضاي هيات علمي دانشگاه با مقوله كارآفريني و توسعه آن در دانشگاه
 6. نبود سرمايه‌گذار و فرهنگ سرمايه‌گذاري بر روي ايده‌هاي نو در جهت تكميل چرخه ايده به محصول
 7. عدم برنامه ريزي مناسب آموزشي و پژوهشي دانشگاه در ايجاد انگيزه بين دانشجويان در جهت انجام فعاليت‌هاي كارآفرينانه

استراتژي اصلي مركز:

توانمندي سازي و تقويت همكاري، هماهنگي و هم افزايي فعالان توسعه كارآفريني

استراتژيهاي فرعي (پشتيبان):

 1. توسعه قابليت‌هاي كارآفريني در دانشجويان
 2. ترويج كارآفريني دانشگاهي
 3. تلاش در جهت دهي برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه در جهت دانشگاه كارآفرين
 4. توانمندسازي منابع انساني مركز
 5. عرضه خدمات كارآفريني براي تأمين مالي توسعه مركز
 6. حضور فعال در شبكه اطلاع رساني ملي و جهاني

هدف‌هاي ميان مدت:

 1. آشنا ساختن همه دانشجويان دانشگاه با مفاهيم كارآفريني
 2. ايجاد نگرش، دانش و مهارت‌هاي كارآفرينانه در ده درصد فارغ التحصيلان دانشگاه
 3. توانمندسازي دانشجويان بگونه‌اي كه در پايان برنامه و حداقل ده درصد آنها اقدام به ايجاد كسب و كار جديد نمايند.
 4. انطباق فرآيندها و ساختارهاي دانشگاه با كارآفريني
 5. آشنا ساختن همه اعضاي هيات علمي دانشگاه با موضوع كارآفريني و جلب توجه آنان به مفاهيم ايده‌پردازي در تدريس و تقريب فرآيندهاي آموزشي و پژوهشي با مفاهيم كارآفريني
 6. عرضه آموزش‌هاي كارآفريني به طور مجازي
 7. آشنا ساختن همه مديران اجرايي دانشگاه با مفاهيم كارآفريني و دانشگاه كارآفرين

برنامه‌هاي عملياتي براي تحقق هدف‌هاي برنامه پنج‌ساله:

اين برنامه‌ها در حوزه‌هاي زير ارائه مي‌شوند:

 1. آموزش
 2. پژوهش
 3. مشاوره
 4. ترويج

در ادامه شرح هر فعاليت و هدف‌هاي عملياتي ساليانه خواهد آمد.

برنامه ‌هاي عملياتي آموزش:

 1. برگزاري كلاس‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي عمومي ويژه دانشجويان
 2. برگزاري كارگاه‌هاي آموزش حرفه‌اي و تخصصي كارآفريني ويژه دانشجويان
 3. برگزاري كارگاه آموزشي كارآفريني و آموزش اثر بخش- ويژه اعضاي هيأت علمي جديد
 4. برگزاري دوره آموزشي ترويج كارآفريني در دانشگاه ويژه مديران اجرايي دانشگاه
 5. برگزاري سمينار آموزشي براي دانشجويان با هدف معرفي كارآفريني
 6. ايجاد انگيزه براي ارتباط مستمر با مركز از بدو ورود به دانشگاه

دانشجويان در حال تحصيل:

برگزاري دوره‌ها و كارگاه‌هاي ذيل براي دانشجويان

 1. آموزش تدوين Business Plan
 2.  كارگاه خلاقيت
 3. مباني كارآفريني
 4. فرصت و ايده يابي در كارآفريني
 5. آموزش مهارت‌هاي كارآفريني
 6. بازاريابي و شناخت بازار
 7. مديريت كسب و كارهاي مخاطره آميز
 8. كارآفريني الكترونيكي
 9. مسائل حقوقي شركت‌ها و حقوق مالكيت فكري
 10. عرضه منابع آموزش كارآفريني از جمله انتشار جزوه، كتاب و CD آموزشي
 11. ارايه آموزش‌هاي مجازي
 12. طراحي و اجراي دوره‌هاي آموزشي ايجاد تحول در دانشگاه‌ها با جهت‌گيري كارآفريني
 13. توسعه برنامه‌هاي آموزش الكترونيك رشته‌هاي كارآفريني
 14.  مطالعه و بررسي پيرامون textbook هاي كارآفريني كه در دانشگاه‌هاي معروف دنيا و مراكز كارآفريني تدريس مي‌شوند و خريداري آنها براي مركز
 15. همكاري با مدرسين درس كارآفريني در دانشگاه در جهت افزايش محتواي درس

برنامه‌هاي عملياتي مشاوره:

هدف مركز آن است كه در بخش مشاوره، به علاقمندان شروع يك فعاليت كارآفريني و فعالان فرآيندهاي كارآفرينانه، مشاوره علمي- تخصصي در زمينه هاي مختلف ارائه نمايد كه مهمترين آنها عبارتند از:

 1. تشخيص فرصت‌هاي كارآفريني
 2. تهيه و تدوين طرح كسب و كار
 3. برنامه ريزي كسب و كار
 4. ارزيابي ايده‌هاي كارآفريني
 5. سازماندهي كارآفرينانه
 6. خودارزيابي و قابليت سازي كارآفريني

برنامه‌هاي عملياتي ترويج:

 1. معرفي مركز كارآفريني و فعاليتهاي آن در مراسم سالانه شروع سال تحصيلي
 2. برگزاري مسابقه تدوين طرح كسب و كار (Business plan) دانشجويي
 3. برگزاري جشنوراه دانشجويي كارآفريني
 4. برگزاري 10 سمينار معرفي كارآفرينان موفق ايراني براي دانشجويان
 5. برگزاري كارگاههاي كار گروهي (Team work) براي دانشجويان
 6. تقويت سايت مركز و غني سازي محتواي آن
 7. انتشار خبرنامه ( به صورت دو هفته نامه)
 8. عرضه CD و فيلم‌هاي ترويجي مثل برنامه‌هاي سخنراني كارآفرينان و كارگاه‌هاي كارگروهي (team work) هاي در مركز

ترويج كارآفريني براي دانشجويان ورودي

 1. سخنراني مسئولين يا كارشناسان مركز جهت معرفي مركز به دانشجويان ورودي
 2. انتشار ويژه نامه آموزشي- ترويجي كارآفريني براي دانشجويان ورودي
 3. شناسايي افراد مستعهد همكاري با مركز كارآفريني در دانشجويان ورودي
 4. انجام مطالعه سنجش قابليتهاي كارآفريني در دانشجويان ورودي

دانشجويان در حال تحصيل:

 1. برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي فناوري دانشجويان
 2. برگزاري مسابقات تدوين طرح كسب و كار
 3. دعوت از صاحبنظران كارآفريني، خلاقيت، نوآوري و افراد موفق در ايده‌پردازي و اجراي ايده‌هاي كارآفريني براي سخنراني به صورت سمينار، كارگاه آموزشي و يا كلاس درس
 4. تهيه و اجراي برنامه‌هاي آشنايي با كارآفريني، خاص اعضاي هيات علمي
 5. دسترسي به بانك اطلاعات دانشجويي و ارسال پيام به مناسب‌هاي مهم مانند روز تولد، اعيادو... و تبليغ مفاهيم كارآفريني
 6. طراحي و انتشار كاتالوگ و بروشور
 7. توسعه Homepage  مركز كارآفريني براي راهنمايي و هدايت دانشجويان و ساير مراجعين
 8. تشويق براي دانشجويان موفق در آموزش‌هاي كارآفريني
 9. برگزاري اردوهاي علمي- تفريحي براي دانشجويان رشته‌هاي مختلف كه در اين اردوها، كارگاه‌هاي آموزشي كارآفريني و بازديد از سازمان‌ها و شركت‌هاي توليدي كارآفرين به اجرا در آيد.

دانشجويان در حال فارغ‌التحصيلي:

 1. سنجش قابليت‌هاي كارآفريني دانشجويان در حال فارغ‌التحصيلي
 2. دريافت بازخورد از دانشجويان در حال فارغ‌التحصيلي در مورد عملكرد مركز كارآفريني
 3. شكل‌گيري تيمهاي دانشجوئي جهت گذراندن درس پروژه و كارآموزي با نگاه كارآفريني در مؤسسات فناور و دانش بنيان

فراخوان
                                                    هسته های فن آفرینی

مرکز کارآفرینی دانشگاه به منظور شکل دهی هسته های فن آفرینی ،با همکاری مرکزرشد دانشگاه ، امکانا ت زیر را در اختیار تیم های فن آفرین پذیرفته شده قرار می دهد.
- تسهیلات مالی
- مکان استقرار
- امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی
برای کسب اطلاع از جزئیات موضوع، آئین نامه های مربوطه و فرم ها را در منوی آئین نامه ها و فرم ها
 مطالعه کنید و یا با شماره تلفن 2756 تماس بگیرید .

 

 1.