دانشجویان گرامی شرکت کننده در کارگاه ایده پردازی و تدوین طرح کسب و کارلطفا جهت دریافت گواهی خود هرچه سریعتر به مرکز کارآفرینی مراجعه فرمایید.

به اطلاع دانشجویان محترم شرکت کننده در کارگاه ایده پردازی و تدوین طرح کسب و کار مورخ 94/9/25 می رساند جهت دریافت گواهی شرکت خود هرچه سریعتر به مرکز کارآفرینی دانشگاه طبقه دوم ساختمان پژوهشگاه مراجعه نمایند.

با تشکر - مرکز کارآفرینی دانشگاه