خبر فوری: تعطیلی جلسات کافه کارآفرینی تا پایان امتحانات

با توجه به استقبال زیاد دانشجویان از جلسات کافه کارآفرینی و مصادف شدن جلسات بعدی با زمان امتحانات دیماه  و  با توجه به تقاضاهای مکرر شما عزیزان  ، این جلسات تا پایان امتحانات ترم اول 94 تعطیل می گردد .

زمان جلسه بعدی در پایان امتحانات اعلام میگردد.

مرکز کارآفرینی دانشگاه