خبرخبر: آشنایی با فعالیت شتابدهنده ها و نحوه حمایت آنان روز دوشنبه 25 بهمن ماه از ساعت 12 الی 14 در سالن طبقه اول ساختمان جدید مدیریت نوآوری و تجاری سازی فناوری

دانشجویان گرامی توجه فرمایید

روز دوشنبه 25 بهمن ماه از ساعت 12 الی 14 شتابدهنده ها در ساختمان جدید مدیریت نوآوری و تجاری سازی فناوری جهت پاسخگویی به سوالات شما حضور دارند .

از شما عزیزان مشتاق به مباحث کارآفرینی و صاحبان ایده و خلاقیت دعوت می شود برای آشنایی هرچه بیشتر از فعالیت شتابدهنده ها و نحوه حمایت آنها از دانشجویان در این جلسه حضور یابید. 

با آرزوی موفقیت برای شما دانشجویان علاقمند و کارآفرین

مرکز کارآفرینی دانشگاه /