پیغام هشدار

Submissions for this form are closed.

ثبت نام کارگاه آموزشی انواع مدل های تعامل و مشارکت برای توسعه یک کسب و کار به زبان ساده

کارگاه آموزشی انواع مدل های تعامل و مشارکت برای توسعه یک کسب و کار به زبان ساده
زمان: سه شنبه 16 آذرماه 1395
ساعت 10 تا 12
مکان: شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهائی، سالن اجتماعات
سخنران: دکتر کورش خسروی