پیغام هشدار

Submissions for this form are closed.

ثبت نام شرکت در نمایشگاه تکنولوژی-نوآوری-استارتاپ ها در محل نمایشگاههای اصفهان پل شهرستان

شروع نمایشگاه از تاریخ 3 مهرماه لغایت 6 مهرماه در محل نمایشگاههای اصفهان پل شهرستان  از ساعت 16 الی 21 .مرکز کارآفرینی دانشگاه در نظر دارد برای شرکت دانشجویان اتوبوس فراهم نماید .تاریخ حرکت اتوبوس از دانشگاه چهارشنبه 97/7/4 ساعت 16 از پارکینگ ساختمان مدیریت نوآوری (پشت رستوران ماهان و مهمانسرا) و برگشت از نمایشگاه ساعت 20 پارکینگ نمایشگاه . در صورت ثبت نام خواهشمند است حتما راس ساعت در محل تعیین شده حضور بهم رسانید.