پیغام هشدار

Submissions for this form are closed.

ثبت نام شرکت در نمایشگاه اتوکام (چهارشنبه 23 آبان1397)

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی اتوکام (کامپیوتر و اتوماسیون اداری، مخابرات و استارتاپ اصفهان) از 21 الی 25 آبان 1397 در محل نمایشگاه های پل شهرستان برگزار میگردد.

مرکز کارآفرینی به منظور رفاه دانشجویان، در نظر دارد جهت بازدید از نمایشگاه اتوبوس فراهم نماید. تاریخ حرکت چهارشنبه 23 آبان 97 راس ساعت 16 از پارکینگ ساختمان نوآوری (پشت رستوران ماهان و مهمانسرا) و برگشت از نمایشگاه ساعت 20 . در صورت ثبت نام خواهشمند است راس ساعت 16 در محل تعیین شده حضور داشته باشید.