توجه توجه : چهل و سومین رویداد ایده شو *از دانشجویی تا کارآفرینی*(30 آبان 1397)

چهل و سومین رویداد ایده شو *از دانشجویی تا کارآفرینی*

کسب مهارت ایده پردازی در 200 دقیقه، ارائه هر ایده در 3 دقیقه

چهارشنبه 30 آبان، ساعت 15 ، محل برگزاری: دانشگاه صنعتی اصفهان ، تالار شهید فتوحی (8)