برگزاری کارگاه راه اندازی یک کسب و کار دانش بنیان از صفر تا یک توسط دکترشهرام عیوضی 96/6/22

سخنرانی آقای دکتر شهرام عیوضی در دانشگاه صنعتی اصفهان
 
    دسته‌بندی: سمینار و کارگاه
    موضوع کارگاه: راه اندازی  یک کسب و کار نوپا از صفر تا یک
    محل برگزاری: دانشگاه صنعتی اصفهان - بعد از بانک ملی - سمت راست ساختمان جدید مدیریت نوآوری و تجاری سازی فناوری - طبقه اول مرکز  کارآفرینی
   
برای ثبت‌نام در این رویداد، https://karafarini.iut.ac.ir را کلیک کنید.
 
معمولا شرکتهای نوپا از یک ایده که توسط یک فرد یا گروهی از افراد توسعه می یابد به وجود می­ آیند. در یک بازه زمانی کوتاه مدت و با وجود محدودیت منابع، تیم شرکت نوپا باید تمامی تواناییهای خود را جهت تولید، توسعه و فروش یک محصول جدید بکار بندد. راه اندازی یک کسب و کار نوپا از صفر تا یک می تواند شامل مراحل اعتبار سنجی ایده، اعتبار سنجی راه حل، پیدا کردن منابع لازم و تولید و فروش محصول اولیه به صورت موازی باشد. عبور موفق از مراحل فوق نیازمند نوآوری و هک کردن مراحل توسعه ایده می باشد.
 
با توجه به ماهیت نوآورانه شرکتهای نوپا درواقع معرفی یک راه حل کلی جهت موفقیت کسب وکار های نوبنیان و دانش بنیان امکان پذیر نمی باشد. در عوض انتقال تجربیات عملی سایر کارآفرینان می تواند جهت سرعت بخشی به شکل گیری یک ایده نوع آورانه کمک شایان کند.
 
براساس تجربیات شخصی سخنران و مطالب مربوط از کتاب های کارآفرینی در این دوره، سحنران چالش های ایجاد راه اندازی کسب و کاری های نوپا از صفر تا یک را به همراه راه حل عبور از این چالش ها ارائه خواهد داد. مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی اصفهان