برگزاری کارگاه آشنایی با شرکت های دانش بنیان و قوانین و مقررات شرکتها هفته دوم اسفند ماه(یکشنبه 9 اسفند ماه)

 
به این وسیله به اطلاع اعضاء محترم هیئت علمی و دانشجویان  گرامی تحصیلات تکمیلی دانشگاه می رساند دومین کارگاه  با مضمون " شرکت های دانش بنیان و آشنایی با قوانین و مقررات
شرکتها " زیر نظر مدیریت تجاری سازی و نوآوری فن آوری دانشگاه برگزار می گردد. خواهشمند است جهت ثبت نام به سایت  مرکز کارآفرینی  به آدرس  : http://karafarini.iut.ac.ir/fa
مراجعه نمایید.
مدرس : آقاییان دکتر اصغر و  مهندس مهدوی
زمان تشکیل کارگاه : روز یکشنبه 9/12/94 ساعت 14 الی 16 (2 تا 4 بعداز ظهر )
مکان تشکیل کارگاه بنا به تعداد متقاضیان برنامه ریزی شده و متعاقبا اعلام می گردد.
کسب اطلاعات بیشتر از طریق شماره تلفن داخلی 2756 مرکز کارآفرینی دانشگاه