برگزاری مسابقات "لیگ ستارگان بورس" فرصت ثبت نام تا 22 خرداد ماه تمدیدگردید.

برگزاری مسابقات 
"لیگ ستارگان بورس"
هدف از برگزاری : 
تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت مالی 
آشناشدن بیشتر دانشجویان با بازارهای مالی 
کمک به ایجاد فرصت های شغلی در بازار سرمایه 
کمک به رونق تولید و اقتصاد ملی 
شرایط شرکت در این مسابقه :
تیم 4 نفره  شامل 3 نفر دانشجو و 1 نفر هیات علمی بعنوان سرپرست تیم.
اعضای دانشجویی تیم باید تا تاریخ 31/6/98 دانشجو محسوب شوند.
محدودیت مقطع تحصیلی وجود ندارد.
زمان برگزاری مسابقه از 15 تیرماه لغایت 31 مرداد ماه.
روز چهارشنبه هر هفته واسکان و تغذیه از طرف برگزار کنندگان فراهم شده است.
حضور 2 نفر از تیم در جلسات چهارشنبه ها الزامی است.
حضور اعضای هیات علمی بعنوان سرپرست تیم  تنها برای شرکت در مراسم افتتاحیه روز 15 تیرماه الزامی است.
ثبت نام از طریق سایت مرکز کارآفرینی دانشگاه https://karafarini.iut.ac.ir
از ساعت 9 صبح تا 15 بعد از ظهر یکشنبه 19 خرداد ماه . (فرصت ثبت نام تا 22 خرداد ماه تمدید گردید.)
مرکز کارآفرینی دانشگاه
@IUT_Kar…