برگزاری سلسله رویدادهای "راه کار "

حامیان به عنوان اولین و بزرگترین نهاد حامی کارآفرینی اجتماعی و کسب و کار اجتماعی با دعوت از متخصصان و فعالان حوزه کارآفرینی، سلسله رویدادهایی برای حل معضلات اجتماعی و توسعه کسب وکار اجتماعی برگزار می کند.

سلسله رویدادهای مسئله محور راه کار "رویداد راه کار" با مطالعه رویدادهای مرسوم و شناخت نقاط قوت و ضعف آن ها به گونه ای طراحی شد که بتواند برای حل معضل، کسب وکار (Business) تعریف کند.

آیا از معضلات صنایع دستی کشور و خصوصا شهرمان باخبرید؟

چه میزان از این فرصت عظیم برای کارآفرینی و شروع کسب وکار اطلاع دارید؟

آیا ایده ای برای تبدیل معضل به کسب وکار دارید؟

حامیان حمایت می کند.

https://telegram.me/rahokar/

:diamond_shape_with_a_dot_inside:روند برگزاری رويداد:small_orange_diamond:رويداد "راه كار" يك سلسله رويداد است كه قرار است هر ساله تا ٣ دوره برگزار شود و هر بار روي يكي از معضلات ملموس و فراگير جامعه خودمان تمركز كند. شركت ها، دانشگاه ها، مسئولين و علاقمندان را درگير كند و براي حل آن مسئله، (با حمایت و پرورش ایده های برگزیده) راه حل ارايه كند.:small_orange_diamond:روند كلي رويداد اول به اين صورت است كه ابتدا مشکلات و مسائل حوزه صنایع دستی و ظرفیت های بالقوه راه اندازی یک کسب وکار Business در این حوزه بیان می شود تا مخاطبین (که شاید تا قبل ازآن به لحاظ عدم شناخت این حوزه و ارتباط آن با تخصص های به ظاهر نامربوط خودشان از فرصت های راه اندازی کسب وکار در این بخش بی اطلاع بودند) براي حل آن، راهكار ارايه دهند.:small_orange_diamond:طرح ها بررسي و تيم هاي منتخب در يك دوره ي پيش شتاب دهي چندماهه (با منتورهاي اختصاصي شريك باتيم) امكان استقرار مي يابند و مشاوره هاي تخصصي مورد نياز را دريافت مي نمايند. حمايت هاي مالي و اجتماعي "حاميان" نيز براي كسب مجوزها و رايزني ها و پيشبرد كار در دسترس است و با صلاحديد منتور تيم، در اختيار قرار مي گيرند.:small_orange_diamond:تيم ها حتما بايد سابقه اجرايي و رزومه قابل دفاع داشته باشند و علاقمندان و دانشجويان فاقد اين شرايط، بسته به توانايي ايشان و نياز تيم هاي پذيرفته شده، به گروه ها اضافه مي شوند.:small_orange_diamond:پس از طي دوره چندماهه و ارايه عمومي طرح ها در حضور خيرين، مسيولين و سرمايه گذاران، طرح هاي برتر كه اين دوره را موفق گذرانده باشند انتخاب و براي تجاري شدن همه امكانات ممكن در اختيار ايشان قرار مي گيرد.:point_left: جلسه اول باحضور مدعوین و مسئولین جهت آشنایی بیشتر علاقمندان با فرصت های راه اندازی کسب وکار، به شکل عمومی و رایگان برگزار می شود.

 

برای حضور در این نشست، لطفا ثبت نام کنید.