برگزاری رویداد کارآفرینی در دانشکده کشاورزی دوشنبه 94/8/18 ساعت 10 الی 12 مکان سالن کنفرانس دانشکده کشاورزی

برگزاری رویداد کارآفرینی توسط پژوهشکده دانشجویی شهید اعتباری باهمکاری باشگاه کارآفرینی ( در شرف تاسیس) و با حمایت مدیریت نوآوری و تجاری سازی فن آوری دانشگاه .موضوع ایده ها با محوریت : رفع نیازها و مشکلات و طرح های قابل اجرا در مزرعه لورک .

محل ثبت نام : سایت پژوهشکده شهید اعتباری

مکان برگزاری : دانشکده کشاورزی - سالن اجتماعات شماره 1

زمان برگزاری: 9:45 الی 12 روز 94/8/18

50% تخفیف ویژه دانشجویان جهت شرکت در این برنامه.