برگزاری دوره تدوین مقدماتی طرح کسب و کار 94/8/20

برگزاری دوره تدوین مقدماتی طرح کسب و کار زیر نظر مدیریت نوآوری و تجاری سازی فن آوری - مرکز کارآفرینی

زمان : چهارشنبه 94/8/20 ساعت 12:45 الی 16:15

مکان: ساختمان پژوهشگاه جنب بانک ملی ایران -طبقه چهارم - سالن برگزاری جلسات

مراحل ثبت نام از طریق سایت کارآفرینی - دوره های آموزشی لینک( http://karafarini.iut.ac.ir/fa )

ظرفیت ثبت نام محدود می باشد. از متقاضیان محترم خواهشمندیم به جهت رعایت حقوق دیگر عزیزان دواطلب شرکت در این دوره ، در صورت حضور قطعی ثبت نام نمایند.شماره تلفن تماس 33912756

باتشکر مرکز کارآفرینی دانشگاه