باشگاه کارآفرینان دانشگاه صنعتی اصفهان به زودی تاسیس می شود

به اطلاع دانشجویان  گرامی می رساند مدیریت تجاری سازی و نوآوری دانشگاه - مرکز کارآفرینی ، با همکاری انجمن های علمی و پژوهشکده شهید اعتباری اقدام به تاسیس باشگاه کارآفرینی نموده است. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید از طریق سایت کارآفرینی و یا شماره تلفن مرکز کارآفرینی 33912756 در تماس باشید.