بازدید هیأت عالی رتبه از مسئولان و شخصیتهای علمی سوئیس ازنمایشگاه پژوهش و فن آوری در مراسم چهلمین سالگرد دانشگاه صنعتی اصفهان (اردیبهشت 97)

هیأت عالی رتبه متشکل از دبیر هیأت دولت سوئیس درآموزش، تحقیقات و نوآوری، مقامات دولتي، سفيرسوئيس در ايران و مسئولين دانشگاه ها و نهادهاي علمي حمايتي و مراكز تحقيقاتي این كشور ، مورخ سه شنبه 97/2/18 از دانشگاه صنعتی اصفهان دیدن کردند.

در این راستا همچنین از نمایشگاه پژوهش و فن آوری  که به مناسبت چهلمین سالگرد تأسیس دانشگاه توسط مدیریت نوآوری برپا شده بود، بازدید کردند.

__________

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی اصفهان

اردیبهشت 97