اولین رویداد شبکه سازی سریع و تعامل کارآفرینانه

برگزاری اولین رویداد شبکه سازی سریع و تعامل کارآفرینانه زیر نظر مدیریت تجاری سازی و نوآوری فن آوری - مرکز کارآفرینی دانشگاه

زمان:ساعت 12:45 الی 15 یکشنبه  24 آبانماه 1394

مکان: جنب بانک مرکزی - ساختمان پژوهشگاه - طبقه چهارم - سالن برگزاری جلسات -شماره تماس جهت اطلاعات بیشتر 33912756

مخصوص دانشجویان ارشد و دکتری

ثبت نام در سایت کارآفرینی قسمت دوره های آموزشی .

لینک ثبت نام  http://karafarini.iut.ac.ir/fa

توجه : ظرفیت ثبت نام محدود می باشد. لذا از متقاضیان محترم خواهشمندیم جهت رعایت حقوق دیگر عزیزان در صورت حضور قطعی ثبت نام نمایند . مرکز کارآفرینی دانشگاه