اولین دورهمی کارآفرینی (کافه ایده) 1395

به استحضار دانشجویان عزیز می رساند اولین دورهمی کارآفرینی (کافه ایده) 1395 با موضوع محیط زیست ساعت 14 تا 16 سه شنبه مورخ 4 آبانماه 1395 در اتاق چند منظوره دانشکده کشاورزی برگزار می گردد. حضور صاحب نظران و صاحبان ایده موجب ارتقا کیفیت سطح این دورهمی خواهد شد. لذا از شما دعوت می شود جهت ثبت نام به لینک دوره های آموزشی سایت مرکز کارآفرینی مراجعه فرمائید.

سایت: https://karafarini.iut.ac.ir/fa

تلفن: 33912756

تلگرام: telegram.me/iut_EC