اطلاعیه تکمیلی آموزش مهارت های کارآفرینی

/sites/karafarini.iut.ac.ir/files/files/amozeshi%20(1).pdfاطلاعیه تکمیلی  آموزش مهارت های  کارآفرینی
 فایل    amozeshi(1)pdf ☝️☝️☝️ تقدیم حضور می گردد.محل ثبت نام: سایت مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی اصفهان- لینک دوره های آموزشی  http://karafarini.iut.ac.ir 
دانشجویانی که نمیتوانند دوره پایه را بصورت کامل شرکت نمایند در گزینه دوره پایه تعداد کارگاه های مورد نیاز را ذکر کرده  و سپس نام کارگاه را  از طریق ایمیل etc@cc.iut.ac.ir اطلاع دهند. دوره های پایه پیش نیاز شرکت در دوره های تکمیلی می باشد. دانشجویان گرامی می توانید برای دوره های تکمیلی ثبت نام مقدماتی داشته باشید . در صورت مجاز بودن برای شرکت در دوره های تکمیلی به شما حتما اطلاع داده خواهد شد. به امید برگزاری کارگاه های بسیار مفید با شرکت و حضور پر رنگ  یکایک شما  کارآفرینان آینده / مرکز کارآفرینی دانشگاه