استارت آپ ویکند (مرداد 1394)

برگزاری استارتاپ ویکند با 124 شرکت کننده

  • برگزاری اردوی آمادگی با 270 نفر شرکت کننده
  • 92 ساعت آموزش در طی این مدت برای هر نفر
  •  8 کارگاه آموزشی قبل از برگزاری
  • استارتاپ 3 روز همراه با مراسم افتتاحیه و اختتامیه
  • ارئه خوابگاه ،غذا و میان وعده 

کارگاههای برگزار شده در استارتاپ ویکند تابستان 94
کارگاه بوم مدل کسب و کار   48 نفر
کارگاه تجربه کاربردی       14 نفر
کارگاه هویت بصری       20 نفر
کارگاه ایده پردازی               20 نفر
کارگاه اعتبار سنجی مشتری    14 نفر
کارگاه MVP   25 نفر
کارگاه کار تیمی     17 نفر
کارگاه ارائه      37 نفر
جمع ساعت آموزش کارگاهها 92 ساعت
اردوی آمادگی استارتاپ 4 ساعته    270 نفر