استارت آپ ترینینگ (اسفند 1394)

برگزاری کارگاههای استارتاپ ترینینگ  5 تا 7 اسفند ماه 94

  • با عنوان  کارگاه اهمیت  استارت اپ ها و چیستی آن؟  /استارتاپ های مهندسی  و مدل کسب و کارهای موفق  به مدت 6 ساعت  تعداد نفرات شرکت کننده 27 نفر
  • کارگاههای مفاهیم شناخت و اهمیت مشتری / ارزش و نحوه درآمدزایی در مدل کسب و کار/ آشنایی با تفکر لین استارتاپ به مدت 4 ساعت  27 نفر
  • کارگاههای بازنگری مدل کسب و کار / تفاوت های مدل کسب و کار و طرح کسب و کار /آشنایی با شتاب دهنده ها/ آشنایی با افراد سرشناس در اکوسیستم کارآفرینی کشور  به مدت 4 ساعت و تعداد 27 نفر