ارائه گواهی دوره جامع کارآفرینی و مهارت های کسب و کار

باسلام .

دانشجویان محترم که در 2 جلسه کارگاه آموزشی (دوره جامع کارآفرینی و مهارت های کسب و کار ) شرکت نموده اند جهت دریافت گواهی خود می توانند به مرکز کارآفرینی دانشگاه به آدرس :ساختمان پژوهشگاه جنب بانک ملی طبقه دوم مراجعه و گواهی خود را دریافت نمایند. با تشکر مرکز کارآفرینی  تلفن تماس 33912756